Proteze - Dental Plepelić

Proteze

Mogu biti djelomične ili potpune,nadomještaju potpun ili djelomičan gubitak zuba u slučajevima kada fiksni protetski rad iz nekog razloga nije prihvatljiv za izradu

Video:

Osmijeh je najvažniji trenutak za stvaranje dojma o nama i o njemu ovisi uspjeh naše buduće suradnje.