Krunice i mostovi - Dental Plepelić

Krunice i mostovi

Mostovi su fiksno protetsko pomagalo u slučajevima kada nedostaje jedan ili više zuba a njihov raspored dopušta mosnu konstrukciju. Fiksno protetsko pomagalo u slučajevima kada se zub restaurira pojedinačno.Krunice mogu biti keramičke u potpunosti ili metal-keramičke,ni u jednom slučaju u ustima se ne vidi metal.Razlika je u konstrukciji koja se veže na zub

Video:

Osmijeh je najvažniji trenutak za stvaranje dojma o nama i o njemu ovisi uspjeh naše buduće suradnje.