Dječja i preventivna stomatologija

Od najranije dobi potrebno je naviknuti najmlađe pacijente na redovite stomatološke preglede ,eventualno sanaciju,te ih obavezno educirati o oralnoj higijeni .Time postižemo da kada im zahvati budu potrebni ne postoji nelagoda od posjeta zubaru.Isto tako važno je uspostaviti komunikaciju s mališanima a to se svakako postiže prije dok im nije nužna hitna stomatološka skrb.

Video:

Osmijeh je najvažniji trenutak za stvaranje dojma o nama i o njemu ovisi uspjeh naše buduće suradnje.